Restauració de façanes a Barcelona

Som una empresa especialitzada en la restauració de façanes a Barcelona.

Apliquem les tècniques més avançades en neteja, sanejament, impermeabilització i tractament de materials, cuidant al màxim l’estètica i l’ornamentació exigides en cada cas.

Rehabilitem tot tipus d’edificis, tant d’estil històric com a modern, utilitzant bastides europees homologades segons les ordenances vigents, assumint la direcció d’obra, estudi de seguretat i higiene, tramitació de llicències d’obres i tramitació d’ajudes de la Generalitat i de l’Ajuntament

Bastides i proteccions

 • Transport, muntatge i desmuntatge de tot tipus de bastides homologades
 • Tendals de protecció i proteccions per a vianants
 • Canalització i recollida d’aigua mitjançant lones i canalons

Treballs d’obra de paleta

 • Eliminació d’arrebossats, estucs i elements despresos, embutxacats o disgregats i transport a abocador autoritzat
 • Reparació d’esquerdes i fissures petites o grans amb cosit mitjançant varetes d’acer
 • Repicat i sanejat de fronts de balconades
 • Reconstrucció de volums preexistents
 • Emplenat, esquerdejat o reconstrucció amb morters o revestiments tècnics
 • Substitució d’elements ceràmics obsolets i col•locació de minvells

Condicionament, neteja i restauració de façanes

 • Tractaments especials
 • Eliminació de sals solubles i agents biòtics
 • Tractaments efectius de consolidació
 • Realització de sistemes de modelo
 • Patines i veladures
 • Conservació preventiva
 • Assessorament i realització de cosits d’elements i rejuntat de carreus
 • Noves tècniques i sistemes de neteja murals
 • Conservació i restauració de: frescs, pedra natural i artificial, mosaics, esgrafiats, metalls, finestres i vidrieres.

Rehabilitació d’edificis

 • Rehabilitació de celoberts
 • Rehabilitació i construcció de claraboies
 • Rehabilitació de vestíbuls i escales
 • Consolidació i reforç estructural
 • Aplicació de revestiments per a exteriors
 • Aplicació de morters i estucs monocapa
 • Pintura
 • Impermeabilització i aïllaments
 • Impermeabilització de tot tipus de cobertes i terrasses
 • Impermeabilització i aïllament de mitgeres

Obres Realitzades

Aquí presentem algunes de les obres de restauració de façanes que hem realitzat.

Unió 24

{gallery}unio{/gallery}

Urquinaona 5

{gallery}urquinaona{/gallery}

San Miguel 22

{gallery}sanmiguel{/gallery}

Ribes 89

{gallery}ribes{/gallery}

Dr. Trueta 223

{gallery}trueta{/gallery}

Pasaje Alio

{gallery}alio{/gallery}

Mallorca 144

{gallery}mallorca{/gallery}

Diagonal 447

{gallery}diagonal{/gallery}

Altres obres realitzades

Rehabilitación Fachada Principal

Localització Treball realitzat
C/ Rocafort 235 Rehabilitació Façana Principal
C/ Mateu 15 Rehabilitació Façana Principal i Façana Posterior
C/ Industria 338 Rehabilitació Façana Principal
C/ Balmes 67 Reforma de baixant en pati interior
Avda. Diagonal 445-447 Rehabilitació Façana Principal amb elements decoratius
C/ Floridablanca 75 Tractament de balconades i obra de paleta en general
C/ Sant Antoni Maria Claret 278-280 Façana Principal i tractaments de balconades
C/ Juan de Garay 28 Rehabilitació Façana Principal
Passatge Va aliar 38 Rehabilitació Façana Principal, Façana Posterior, terrats i reforç estructural
Torrent de le Flors, 43 Rehabilitació Façana Principal, Façana Posterior, terrats, vestíbul entrada, terrassa i claraboia
C/ Sostres,3 Reformes vàries d’obra de paleta en finca
C/ Méjico 12-14 Rehabilitació celoberts
C/ La Jota 122 Rehabilitació Façana Principal, Façana Posterior, terrrat, patis interiors i xemeneia ventil.lació
C /Josep Llimona 15 El Masnou Rehabilitació Façana Principal, Façana Posterior i terrrat
C/ Juan de Garay 30-32 Rehabilitació Façana Principal
C/ General Castanyer 6 Rehabilitació de celobert, impermeabilització terrat
C/ Mallorca 144 Rehabilitació entrada vestíbul
C/ Francisco Alegre 9 Rehabilitació Façana Principal
C/ Sardenya 491 Rehabilitació Façana Principal
C/ Clot 210 Rehabilitació Façana Posterior
Plaza Urquinaona 5 Rehabilitació Façana Principal
C/ Jordi Sant Jordi 4 Rehabilitació Façana Principal
C/ Hostal del Sol 6 Rehabilitación Fachada Principal en colaboración con Patrimonio Urbanístico del Ayuntamiento de Barcelona
Plaza Unió 24 Rehabilitació Façana Principal en col•laboració amb Patrimoni Urbanístic de l’Ajuntament de Barcelona
C/ San Miguel 22 Rehabilitació Façana Principal en col•laboració amb Patrimoni Urbanístic de l’Ajuntament de Barcelona
C/ Santa Marta, 21 Rehabilitació integral edifici 3 plantes, exterior i interior
C/ Montserrat, 6 Rehabilitació integral *edifici
C/Ribes 89 Rehabilitació Façana Principal amb elements decoratius
C/Nostra Senyora del Coll, 258 Reforma vestíbul
C/ Doctor Trueta 223 Rehabilitació Façana Principal
C/ Sant Jordi 24 Rehabilitació Façana Principal
C/Torrent de les Flors 164 Rehabilitació Façana Principal
C/ Rosellon 222 Rehabilitació Façana Principal i Posterior
C/ Villar 15 Rehabilitació Façana Principal
C/ Emancipació 7/9 Rehabilitació integral exterior edifici
C/ Napoles 316 Rehabilitació Façana Principal
C/ Marti I Molins Rehabilitació Façana Principal i Posterior
Roger de Flor 264 Rehabilitació Façana Principal, Posterior i pati de llum
Sagrat Cor 17 Rehabilitació Façana Principal
Republica Argentina, 168 Rehabilitació integral edifici i Tractament per aluminosis totalitat finca

Escribe un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *